Welke smaken pralines zijn er? Hop & Stork heeft in totaal 25 verschillende smaken per seizoen.
De smakenkaart van Hop & Stork geeft precies weer welke smaak er in welke praline zit.

pra